Adatkezelési tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztatót azért készítettük, hogy honlapunk látogatói előzetesen és megfontoltan dönthessenek abban az esetben, ha regisztrálni szeretnének, vagy fel szeretnék velünk venni a kapcsolatot.

Az adatvédelmi tájékoztatóban ennek érdekében a következő kérdésekre kap választ:

  1. Ki kezeli az adatait?
  2. Milyen célból?
  3. Az adatkezelésünknek mi a jogalapja
  4. Mennyi ideig kezeljük az adatait?
  5. Kik ismerhetik meg az adatokat
  6. Milyen jogokkal rendelkezik az a személy, akinek az adatait kezeljük? Milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhet az a személy, akinek az adatait kezeljük?

1. AZ ADATKEZELŐ:

Az adatkezelő neve: Dara Edit

E – mail címe: info@pilla.hu

Honlapjának címe: https://pilla.hu

Telefonszáma: +36 20 409 1724

A tárhelyszolgáltató neve: Sybell Informatika Kft.

Székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.

E – mail címe: hello@sybell.hu

Honlapjának címe: https://sybell.hu

Telefonszáma: + 36 1 707 67 26

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A https://pilla.hu honlap látogatói a Kapcsolat menüponton keresztül vehetik fel velünk a kapcsolatot, nevük és e-mail címük megadásával.

A bejelentkezéshez és regisztrációhoz megadott személyes adatokat más (a kapcsolatfelvételtől eltérő) célokból nem kezeljük.

A rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokkal kapcsolatosan körültekintően járunk el és bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) nem adjuk ki.

Hiperhivatkozások:

A honlapon található bejegyzésekben más honlapokra mutató hiperhivatkozásokat (linkeket) találhat a felhasználó. Amennyiben ezekre kattint, saját felelősségére adhat meg személyes adatokat. Ezen külső honlapok információ- és adatvédelmi gyakorlatáért felelősséget nem vállalunk.

Sütik (cookie-k):

A süti egy olyan infomációcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

A https://pilla.hu weboldalon a kritikus fontosságú cookie-k mellett (amelyek a weboldal működését biztosítják és nem kapcsolhatóak ki) a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak A Google Analytics által használt cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. A felhasználók azonosítása ezen információk alapján nem lehetséges, csupán személyre szabott böngészési élményt nyújtanak.

A tárolás az Ön kényelmi céljait szolgálja azért, hogy ha legközelebb is a weboldalon kíván szolgáltatásra bejelentkezni/időpontot egyeztetni, ne kelljen újra kitöltenie az alap adatokat. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

A felhasználó beállíthatja böngészőjét, hogy figyelmeztesse vagy blokkolja ezeket a cookie-kat.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Közösségi oldalak

A https://pilla.hu weboldalon közzétett tartalmaknak a közösségi médiában (pl. Facebook) való megosztását lehetővé tesszük látogatóink számára. Ebben az esetben a Facebook, vagy egyéb közösségi oldalak szolgáltatói külső szolgáltatónak minősülnek. A külső szolgáltatók oldalain megadott személyes adatok tekintetében felelősséget nem vállalunk, ezekre az adatokra vonatkozóan a külső szolgáltató adatvédelmi irányelveit kell figyelembe venniük a látogatóknak.

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az adatkezelés jogalapja a https://pilla.hu honlap látogatóinak szabad akaratukból történő, önkéntes hozzájárulása.

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez félreérthetetlenül beleegyezésüket kell adniuk, amit a Kapcsolat menüpontban, a személyes adataik elküldése előtt, az adatvédelmi feltételek elolvasását követően tehetnek meg az erre kialakított jelölőnégyzet kipipálásával.

A felhasználók külön hozzájárulása szükséges a regisztrációhoz és külön a sütik kezeléséhez.

Kiskorúak védelme

16 évnél fiatalabb személyektől szándékosan nem gyűjtünk személyes adatokat és nem használunk fel a törvényes képviselő előzetes hozzájárulása nélkül. Weboldalunk tartalma nem tartalmaz 16 évnél fiatalabb személyek részére hasznos tartalmat. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

A fentiekben megjelölt személyes adatokat az adatkezelő csak az adatkezelés célja szempontjából szükséges lehető legrövidebb ideig őrzi meg. A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést megteszünk.

5. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE:

A személyes adatok megismerésére kapcsolatfelvétel, illetve regisztráció esetében az adatkezelő jogosult.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

a) A https://pilla.hu honlap látogatói személyes adataik megadása előtt az adatkezeléssel összefüggő tényekről információt kapnak (előzetes tájékozódáshoz való jog),

b) Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy kérelmükre személyes adataikat és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésükre bocsássa (hozzáféréshez való jog),

c) Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy kérelmükre személyes adataikat az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse – amennyiben a helyes adat a rendelkezésére áll (helyesbítéshez való jog),

d) Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy kérelmükre személyes adataik kezelését az adatkezelő korlátozza, vagy törölje (az adatkezelés korlátozásához illetve törléséhez való jog),

e) Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy a Hatóság eljárását kezdeményezhessék (hatósági jogorvoslathoz való jog) ha megítélésük szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

f) Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy a bíróság eljárását kezdeményezhessék (bírósági jogorvoslathoz való jog).

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az adatkezelő, tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Az adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket tesz:

– A https://pilla.hu honlap látogatói számára az Adatvédelmi tájékoztatót könnyen hozzáférhető és olvasható formában tünteti fel a weblapon.

– Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

– Az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

– Adatvédelmi incidens felmerülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azt követően, hogy a tudomására jutott, bejelenti az adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha valószínűsíthetően az adatvédelmi incidens nem kockáztatja a felhasználók jogait és szabadságát.

Amennyiben bármilyen kérdése, hozzászólása, javaslata, kifogása van az Adatvédelmi tájékoztatóval, vagy az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatosan, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: info@pilla.hu

Az adatvédelmi tájékoztató változtatásának jogát fenntartjuk.

Az adatkezelő esetleges jogsértése esetén a felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: 
ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: 
https://naih.hu

Budapest, 2023.03.28.

X